De Eemhorst - Activititeiten
eemhorst_logo

Activiteiten

Naast ons Zorgaanbod biedt De Eemhorst een wisselend activiteitenaanbod, wat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de bewoners.
We werken met wisselende maandprogramma’s die aansluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de bewoners. De seizoenen en het buitenleven spelen hierbij een grote rol.
eemhorst, zorginbeeld

Voorbeelden van activiteiten:

  • Bewegen
  • Boetseren
  • Zwemmen
  • Handverzorging
  • Creatief met papier
  • Groentekar aan huis
  • Muziektherapie
  • Buitenleven
  • Bloemschikken
Voor een muzikaal optreden, een toneel- of dansvoorstelling of een lezing nodigen we maandelijks wisselende gasten uit en ongeveer eens in de twee maanden organiseren we een uitstapje.

Ook werken we samen met scholen in een programma om jong en oud met elkaar in contact te brengen.
Onze activiteitenbegeleiders helpen bewoners hun dag op een zinvolle en plezierige manier in te vullen. Ze stemmen de activiteiten steeds af op het doel dat ze willen bereiken, zoals ontspanning of vasthouden van het dagritme. Uiteraard houden ze daarbij rekening met de individuele wensen en mogelijkheden van de bewoner.

Begeleiding

De Eemhorst beschikt over professionele activiteitenbegeleiders. Zij richten zich uitsluitend op het dagelijks activiteitenprogramma.
Hierdoor bent u zeker van een wisselend en passend activiteitenaanbod. Elke dag, ongeacht de zorgvraag van de dag.

Onze zorgmedewerkers kunnen zich hierdoor richten op hun kerntaak: zorg verlenen.
Als de begeleiding van activiteiten onderdeel is van hun dagelijks werk komt dit vaak op de tweede plaats, want de zorg gaat altijd voor. Maar is zorg ooit klaar?

Koken

Wij werken met ons concept "Belevingsgericht eten" Het team kookt samen met de bewoners dagelijkse met verse ingrediënten. Dit gebeurt op vrijwillige basis en naar de mogelijkheden van de bewoner. Het heeft als doel de situatie van thuis zo veel mogelijk te benaderen.
In de zomers kunnen de bewoners zelf groente uit de moestuin oogsten en komen de lokale leveranciers zoals de bakker, slager en visboer gewoon aan huis. Net zoals vroeger.
eemhorst, zorginbeeld
Stacks Image 99
© De Eemhorst. Website: Quagga
De Eemhorst - Activititeiten