eemhorst_logo

Vrijwillige opname

De Eemhorst wil kwalitatief goede zorg verlenen in een open, vrije cultuur. Dit betekent dat De Eemhorst geen gesloten karakter heeft. Wij zetten in principe geen vrijheid beperkende maatregelen in. Een gedwongen opname is bij De Eemhorst dan ook niet mogelijk.

Onze medewerkers zijn getraind in interventies naar de bewoners, maar de inzet van deze middelen wordt tot een minimum beperkt. Het bieden van veiligheid aan de betreffende en andere bewoners is daarbij leidend.
De medewerkers werken daarmee in lijn met de nieuwe wet Zorg en dwang (Wzd). Deze wet is in werking getreden in januari 2020.

Indien er sprake is van een opname in het kader van een besluit tot opname en verblijf dan wordt in overleg met de bewoner en/of diens vertegenwoordiger besproken of (blijven) wonen op De Eemhorst mogelijk is. In principe kan dat, mits er door de bewoner en/of vertegenwoordigers vrijwillig voor wordt gekozen en het gedrag niet tot ontoelaatbare risico’s leidt voor de betreffende bewoner, andere bewoners of de medewerkers.
Stacks Image 424

Meer informatie

Mocht u willen weten of wij uw dierbare kunnen plaatsen, neemt u dat gerust contact met ons op. Samen met u zullen we dan kijken of De Eemhorst de zorg kan bieden die uw dierbare nodig heeft. Bekijkt u ook onze in- en exclusiecriteria.
U kunt meer informatie over de door ons geleverde zorg vinden in het Kwaliteitsverslag en -plan.
Stacks Image 407
© De Eemhorst. Website: Quagga
De Eemhorst - Vrijwillige opname